Bel ons: 0515 433 113

Voor bedrijven

Ondernemers moeten regelmatig beslissingen nemen over niet alledaagse zaken die niet tot de kernactiviteiten van het bedrijf behoren. Libertas Intermediair ondersteunt de ondernemer bij het nemen van beslissingen over zaken die de continuïteit van de onderneming kunnen raken en over arbeidsvoorwaardelijke regelingen als pensioen en ziekte/arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen die van belang zijn voor het personeel.

Professioneel risico management

Kern hierbij is het verzekeringsmanagement en alles wat daarbij komt kijken. Denk aan een grote bedrijfsbrand of een aansprakelijkstelling. Wij doen dit in de vorm van professioneel risico management waarbij eerst risico’s in kaart worden gebracht, dan wordt gekeken welke risico’s zelf gedragen kunnen worden en vervolgens verzekeringsoplossingen worden aangedragen voor te grote risico’s.

Ook geven wij een second opinion op de reeds aanwezige verzekeringsportefeuille van ondernemingen en ondersteunen wij onze relaties in geval van schade.

Integraal gezondheids management

Gezond en gemotiveerd personeel is het kapitaal van elke ondernemer.
De aanwezigheid van personeel in uw onderneming betekent voor u als ondernemer dat u aan een woud van regelingen moet voldoen. Libertas Intermediair ondersteunt u daar waar het gaat om personeel en gezondheid. Dit doen wij door samen te werken met marktpartijen die integraal gezondheidsmanagement hoog in het vaandel hebben staan. Een goede en integrale samenwerking tussen uw bedrijf, de arbodienst, de bedrijfsarts, het re-integratie bedrijf en de verzuimverzekeraar kan veel voordeel voor de onderneming opleveren. De coördinatie hiervan nemen wij u uit handen. Bij deze werkwijze staat o.a. preventie en daarmee het voorkomen van langdurig uitval van personeel hoog aangeschreven.

Pensioen

Ondernemers ervaren pensioen als een van de meest complexe zaken waar beslissingen over genomen moeten worden. En dat is niet zo gek, want dat is het ook! Libertas Intermediair ondersteunt de ondernemer in de volle breedte op het gebied van pensioen. Hiermee wordt bereikt dat de ondernemer voldoet aan alle complexe regelgeving rondom pensioen, een goede pensioenregeling voor zijn personeel en/of zichzelf treft en eventuele risico’s die bij een pensioenregeling horen tot een minimum worden gereduceerd.